IES Pablo Picasso

2016 - 2017 | Màlaga | Lectura | Emocions | Creativitat

TÍTOL DEL PROJECTE

Proyecto Lector Picassiano

LOCALITAT

Màlaga

NIVELLS IMPLICATS

Tot el centre amb tots els professors

DESCRIPCIÓ

El projecte que s'ha dut a terme ha consistit en diverses iniciatives pel foment de la lectura en l'alumnat. Un altre dels seus eixos ha estat fer conscient a tota la Comunitat Educativa de la importància de la lectura com a mitjà per conèixer, descobrir , aprendre i gaudir.

Objectius d'aprenentatge

Promocionar la lectura

Millorar l'expressió oral i escrita

Desenvolupar estratègies de comprensió lectora

Gestionar emocions a través de la lectura

Tenir facilitat per imaginar projectes i idees noves

Valoració del projecte

El projecte ha estat una oportunitat per establir les bases per dur a terme projectes interdisciplinaris al centre i que ens ajudéssin a continuar treballant en aquesta línia. També gràcies al projecte, s'ha generat un bon nombre de booktube que estan sent molt motivadors per a l'alumnat.