IES Pedro Mercedes

2016-2017 | Cuenca | Formació profesional | CFGS DAW | Batxillerat | Empresa | Aprendre fent |

TÍTOL DEL PROJECTE

TRABAJAR EN EQUIPO MOLA

LOCALITAT

Cuenca

NIVELLS IMPLICATS

2º Formació professional bàsica, 1º i 2º CFGS DAW i 2º Batxillerat. 43 alumnes i 6 professors col·laboradors.

DESCRIPCIÓ

Es tracta d'aconseguir els resultats d'aprenentatge posant en pràctica la metodologia d'aprendre fent (Learning by doing) a diferents nivells i amb diferents metodologies noves. Els estudiants les posen en pràctica segons la seva família professional i col·laboren en una revista feta per alumnes del Cicle Formatiu pels quals cursen Batxillerat.

Objectius d'aprenentatge

Objectiu principal: que es familiaritzin amb la gestió real d'una empresa i aprofitar coneixements de màrqueting per atendre les necessitats de possibles clients, incrementar les vendes, buscar patrocinadors, col·laborar amb altres grups i contribuir al seu desenvolupament econòmic, professional i empresarial.

Valoració del projecte

El projecte tindrà un impacte principalment pràctic sobre l'alumnat. Podrà contribuir en el desenvolupament social i econòmic dels centres on realitzi la Formació en Centres de Treball, incrementant el seu valor professional i les habilitats tant personals com a professionals. En aquest curs s'ha engegat el projecte com a prova i el proper curs intentarem implicar a més professors.