IES Publio López Mondéjar de Casasimarro

2016 - 2017 | Cuenca | Art i Expressió | Medi Ambient | Reciclatge

0

TÍTOL DEL PROJECTE

 ENCESTA Y RECICLA 

LOCALITAT

 Cuenca

NIVELLS IMPLICATS

15 alumnes que cursen l'assignatura de Taller d'art i expressió. La totalitat de l'alumnat del centre escolar realitzarà les activitats de sensibilització i contribuirà a la correcta difusió i execució del projecte. 2 professors.

DESCRIPCIÓ

Partint de la cerca de necessitats del centre escolar i el seu entorn, es va detectar que la cura del mateix i la conservació del medi ambient havien de ser una prioritat. Per a això, es van proposar mesures que sensibilitzessin a la comunitat educativa i contribuïssin a cura del centre i el seu entorn.
Com a productes finals s'han creat activitats de sensibilització mediambiental. S'ha dissenyat i construït un contenidor amb una estètica atractiva que permeti reciclar els residus generats en els esbarjos. També, s'ha realitzat un aparcament de bicicletes.

Objectius d'aprenentatge

Gaudir d'un centre escolar i el seu entorn més net.

Dissenyar i construir mitjans que contribueixin a la cura mediambiental (contenidor de reciclat i aparcament de bicicletes).

Sensibilitzar a la totalitat de l'alumnat a cura del centre i la localitat.

Valoració del projecte

Volem seguir elaborant productes i activitats que permetin configurar una filosofia de centre basada en la cura mediambiental i la responsabilitat sobre això.
El nostre repte és involucrar a les famílies i altres entitats de la localitat per aconseguir col·laboracions entre els membres de la comunitat educativa.