Ins Montilivi

2013-2014 / Catalunya / Cicles Formatius / Ciències / Economia / Productes / Reciclatge / Serveis / TICs

0

QUI SOM?

 

En el nostre Projecte Educatiu de Centre assenyalem que la voluntat del institut Montilivi és esdevenir un centre prestigiós per la seriositat de la seva feina, pel rendiment i l’actitud dels seus estudiants, per la professionalitat dels seu professorat, per la projecció que té a l’entorn social i empresarial, per la iniciativa en la implantació de noves tecnologies, per les relacions amb altres centres i institucions, etc

 
 
 
302
alumnos implicados
4
Profesores colaboradores

FEM NETWORKING

QUÈ HEM FET?

 
Fem Networking és una iniciativa de l’equip de millora Innovació i Emprenedoria de l’Institut Montilivi per potenciar els projectes/crèdits de síntesi interdisciplinaris mitjançant la celebració d’un networking a l’Institut amb la participació dels alumnes de 2n CFGS.

COM HO HEM FET?

 
¿Qué queremos que aprendan?
Fomentar la interdisciplinarietat en els projectes dels alumnes, cercant la complicitat entre les diferents famílies professionals.
Estimular les capacitats emprenedores de l’alumnat: l’autonomia, la iniciativa, la creativitat, la innovació i el treball en equip.
Apropar els projectes a la realitat de l’entorn.
Fomentar la cultura emprenedora de la comunitat educativa.
Incrementar la presentació de projectes a premis i concursos.

 

QUINES ACTIVITATS HEM DUT A TERME?

 
• Anual: Projecte de Cicle
• Primer trimestre de curs: Acte de Networking
Projectes de síntesi interdisciplinaris

 

IDEA CFGS ALUMNES CFGS CFGS
 Analitzar i tractar els residus que genera un taller mecànic LAC2  (COL·LABORACIÓ) AUT2  
Laboratori de cosmètics LAC2     DAW2
Bioreactors LAC2   MEL2  
Cooperativa de fabricació de sabó i altres cosmètics amb persones amb malaltia mental INS2   LAC2 DAW2
 Aplicació mòbil que marqui un itinerari òptim per a persones amb discapacitat física i també afegir-hi veu  per a les persones amb discapacitat sensorial (Banyoles) INS2   DAM2  
Aplicació mòbil per a persones que no es poden comunicar oralment degut a diferents patologies INS2   DAM2  
Empresa dedicada a la venda per internet de plats preparats, amb servei a domicili AFI2   DAW2 DAM2

COM S'HA AVALUAT L'APRENENTATGE?

 

COM DIBUIXEM EL FUTUR?