Institut Carles Vallbona

2013-2014 / Catalunya / Cicles Formatius / Comunicació / Economia / Empresa / TICs

0

QUI SOM?

 

VISIÓ: Centre educatiu de qualitat amb atenció preferent a la pràctica esportiva en la educació secundària obligatòria i el batxillerat, i referent en la formació professional integrada en la internacionalització i serveis a les empreses.

 
 
 
4
alumnos implicados
3
Profesores colaboradores

Barcelona Export, SL

QUÈ HEM FET?

 
El propòsit de Barcelona Export és comercialitzar oli d’oliva i vinagre de raïm amb DO de l’Estat Espanyol a Sud Amèrica. Plantegem l’execució d’aquest projecte de forma multidisciplinar, fent participar alumnes de tres perfils professionals diferents. Es tracta d’un procés d’exportació, ens cal l’elaboració d’un pla d’empresa, la planificació i execució del procés de venda i expansió internacional i el disseny i construcció d’una pàgina web.

COM HO HEM FET?

 
¿Cuáles son los hilos conductores?
• Com podem fer arribar productes espanyols amb DO a Sud-amèrica?
• Com es poden aconseguir clients d’altres països?
• Com realitzarem i gestionarem les operacions d’exportació dels nostres productes?

 

¿Qué queremos que aprendan?
• Dissenyar i realitzar una investigació de mercats en els diferents països amb autonomia.
• Valorar la viabilitat del negoci, planificant els recursos per a l’execució del projecte.
• Determinar les accions de comunicació del producte per al mercat.

¿Qué queremos que entrenen?
• Desenvolupa la capacitat d’innovació que assegura la viabilitat del negoci.
• Te una actitud pro-activa de col·laboració amb els companys de grup i de lideratge.
• Pren decisions de forma autònoma en els moments clau d’execució del projecte.

QUINES ACTIVITATS HAN DUT A TERME?

 
• Estudi del mercat sud-americà.
• Realització d’un pla d’empresa per a la comercialització dels dos productes.
• Disseny d’una pàgina web per tal de promocionar els dos productes.
• Iniciació del procés de venda a Xile amb la posterior expansió a la resta de països.
• Estimació dels recursos necessaris.
• Documentació del procés d’exportació.

 

COM S'HA AVALUAT L'APRENENTATGE?

 
• S’ha emprat una rúbrica per a l’avaluació de l’informe final, on s’han enregistrat les valoracions dels diferents acompliments. S’han avaluat les competències de grup i individuals com autonomia, empatia, lideratge, innovació.
• En l’exposició oral s’ha avaluat la comunicació.

COM DIBUIXEM EL FUTUR?

 
• Establir un espai físic i virtual d’interacció de l’alumnat de CFGS i realitzar sessions de treball conjuntes de tots aquests alumnes, networking.
• Reservar una franja de projecte a l’horari dels alumnes dels diferents cicles que coincideixin amb la finalitat de desenvolupar projectes d’emprenedoria interdisciplinars.
• Programar sessions de creativitat conjuntes prèvies a l’inici dels projectes.
• Fer difusió dels resultats obtinguts amb l’experiència a tota la comunitat educativa.
• Presentació dels projectes als premis d’emprenedoria del Vallès Oriental i a la mostra de projectes emprenedors de Catalunya.