Leonardo Torres Quevedo

2013-2014 Cantabria / Ciencies / Economia / Productes / Reciclatge / Secundària i batxillerat

0

QUI SOM?

L'IES L Torres Quevedo de Santander és un centre d'Educació Secundària obligatòria, Batxillerat (en les modalitats de Ciències i Tecnologia; Humanitats i Ciències Socials; Arts plàstiques, Imatge i Disseny, i Arts Escèniques, Música i Dansa) i PQPI d'Auxiliar de parcs, vivers i jardins
IconLeonardo Torres Quevedo 1.023,75 KB
descarregar panell
 
17
alumnes implicats
2
Professors col·laboradors

GAUDEIX!
QUÈ HEM FET?

Després d'haver presentat a l'alumnat coneixements i eines necessàries per emprendre durant algunes sessions de classe en l'assignatura de "Cultura emprenedora" de 4t de l'ESO, el grup ha de posar en marxa una cooperativa saludable amb l'objectiu de desenvolupar una proposta de productes saludables elaborats a partir de fruita (sucs, batuts, macedònies, fruites amb missatges ...)
COM HO HEM FET?

Quins són els fils conductors?
1. Què podem fer perquè l'oferta de productes de la cafeteria en l'IES sigui més saludable?
2. Com podem canviar els hàbits de consum de productes no saludables de la cafeteria (snacks, refrescos ...)?
3. Com podem dur a terme estratègies de promoció de consum de fruita en el nostre IES?
Què volem que aprenguin?
• Muntar i gestionar una cooperativa
• Elaborar pressupostos emprant els coneixements d'altres assignatures
• Elaborar balanç i compte de resultats.

Què volem que entrenin?
• Contribueix al treball d'equip per a la consecució d'objectius
• Gestiona el seu treball de manera autònoma
• Converteix idees en accions
• Autoavalua les situacions d'aprenentatge

QUINES ACTIVITATS S'HAN DUT A TERME?

1. Establiment d'objectius generals (de salut) i específics (de l'assignatura)
2. Distribució de l'organigrama
3. Distribució de les funcions o rols de cada alumne en funció de les seves competències, motivacions i afinitats
4. Establiment del cronograma de treball, les tasques a dur a terme i els procediments per assolir-
COM S'HA AVALUAT L'APRENENTATGE?

Avaluació de productes finals.
Rúbrica d'autoavaluació de competències
COM dibuixem EL FUTUR?

PROJECTE 2

QUI SOM?

L'IES L Torres Quevedo de Santander és un centre d'Educació Secundària obligatòria, Batxillerat (en les modalitats de Ciències i Tecnologia; Humanitats i Ciències Socials; Arts plàstiques, Imatge i Disseny, i Arts Escèniques, Música i Dansa) i PQPI d'Auxiliar de parcs, vivers i jardins
descarregar Panell
16
alumnes implicats
2
Professors col·laboradors

3R -reutilitzar, reciclar, reduir.
QUÈ HEM FET?

L'IES Leonardo Torres Quevedo està desenvolupant un projecte d'emprenedoria, el centre d'interès són els alumnes del PQPI d'Ajudant Tècnic en parcs, vivers i jardins
El tema al voltant del qual desenvolupem les activitats és el reciclatge, la reutilització i la reducció de paper (3-R).
COM HO HEM FET?

Quins són els fils conductors?
• Què podem fer amb el paper?
• Quines conseqüències comporta la manca de cura mediambiental?

Què volem que aprenguin?

• Conèixer les dades que avalen la rendibilitat econòmica i social de la reutilització del paper
• Manejar habilitats de comunicació eficaç per a la realització de presentacions en públic

Què volem que entrenin?
• Mostra confiança en si mateix
• La seva actitud en el projecte genera implicació en els companys

QUINES ACTIVITATS S'HAN DUT A TERME?

1r pas:
- Informar els alumnes de les dades que avalen la rendibilitat econòmica i social de la reutilització i reciclatge i per tant de la reducció de paper.
2n pas:
- Entrenar els alumnes per a l'exposició pública de les dades davant els seus companys d'aula, que realitzaran la coavaluació, a través de les rúbriques.
- Col·locació de 2 caixes de cartró a la classe, convidant els alumnes a reutilitzar i reciclar.
3r pas:
- Recollida periòdica del paper per reciclar i trasllat a l'contenidor general.
- Col·locació de pòster en vestíbul realitzat per alumnes, al·lusiu a les conductes inadequades respecte a l'ús del paper.
4t pas:
- Reciclatge de paper per a usos plàstics en art floral per part dels alumnes de PQPI i realització de manualitats
COM S'HA AVALUAT L'APRENENTATGE?

• Mitjançant autoavaluació i coavaluació a través de rúbriques
COM dibuixem EL FUTUR?