Les Alzines

2013-2014 / Arts / Catalunya / Llengües / Primària / Productes

QUI SOM?

Les Alzines Pertany al grup educatiu d'Institució Familiar d'Educació que compta amb tretze escoles a Catalunya i Balears i que acullen més de 5.000 famílies i 700 professionals de l'educació, atenent al voltant de 8.000 alumnes.
El projecte educatiu de les Alzines es fonamenta en una identitat cristiana i ofereix una educació diferenciada i personalitzada, promovent l'excel·lència acadèmica a través dels projectes que porta a terme com l'estimulació primerenca, les intel·ligències múltiples i l'aprenentatge cooperatiu.

descarregar Panell
22
alumnes implicats
13
professors col·laboradors

JOCS PER A TOTS
QUÈ HEM FET?

El projecte parteix del contingut curricular competencial i està pensat per promoure una actitud emprenedora: "Tinc una idea i la porto a la pràctica" i fomentar la creativitat: "Gènere moltes idees per escollir la que tingui més valor".
Per fer-ho s'han seguit 6 passos:
1. Repte.
2. Informació.
3. Producció d'idees.
4. Valoració i selecció de la idea amb més valor.
5. Acció.
6. Producte final
COM HO HEM FET?

Quins són els fils conductors?
Com utilitzar les meves possibilitats creatives per inventar jocs?
Com generar moltes idees en grup cooperatiu?
Quins passos cal seguir per dur a la pràctica una idea?
Per què és important reflexionar sobre els quals fem?

Què volem que aprenguin?

1. Millorar la comunicació oral.
2. Ser conscient de les possibilitats creatives.
3. Reflexionar sobre una acció que s'ha dut a terme.
4. Responsabilitzar-se del rol assignat.

Què volem que entrenin?

Controla els seus sentiments davant situacions de frustració.
Gestiona habilitats de negociació.
Inicia accions noves a partir de coneixements previs.
Es responsabilitza d'una part del treball a realitzar.

QUINES ACTIVITATS S'HAN DUT A TERME?

Els reptes que s'han plantejat als sis grups són els següents:
Repte equip "Cors": Inventar un joc de taula amb paraules en singular i plural.
Repte equip "Estrelles": Inventar un joc de taula amb verbs.
Repte equip "Dofins": Inventar un joc de taula amb paraules contràries.
Repte equip "Papallones": Inventar un joc de taula amb les síl·labes de les paraules.
Repte equip "Torrons": Inventar un joc de taula amb paraula en femení i masculí.
Repte equip "Llaços": Inventar un joc de taula amb noms propis i comuns.
La seqüència d'activitats es realitza així:
1. Definir el repte
2. Portar jocs de taula a la classe, jugar amb ells, explicar-los i observar allò què té de comú.
3. Realitzar una llista de paraules segons el contingut que van inventar el joc.
4. Proposar alguna idea de joc i arribar a un acord de la idea de més valor.
5. organitzar la feina que s'ha de fer.
6. Preparar el material necessari per fer el joc.
7. provar el joc i rectificar allò que no funciona.
8. Recollir tot el procés en un portfoli.
9. Avaluar
10. confeccionar un mural per mostrar tot el procés.
11. Explicar el joc a altres classes.
12. Intercanviar els jocs.
13. Jugar amb la família.

COM S'HA AVALUAT L'APRENENTATGE?

Explicar el joc. L'eina utilitzada és la diana d'avaluació en format "formatget".
Rúbrica per a la generació d'idees.
Reflexió sobre aquells aspectes positius i negatius del producte final (joc) i que aspectes canviarien si tornessin a fer-ho. (Coavaluació)
Avaluació dels rols a través del full del pla de l'equip. (Coavaluació)
COM dibuixem EL FUTUR?

Incidir, amb eines concretes, en la generació d'idees.
• Utilitzar la tècnica dels "Sis barrets per pensar" per guiar tot el procés.