López Vicuña

2013 - 2014 / Catalunya / Cicles Formatius / Economia / Feina / Llengües

0

QUI SOM?

Les Religioses de Maria Immaculada tenen centres educatius per tot l'estat espanyol. Volem treballar en xarxa amb ells i, per això, s'està elaborant un Projecte Educatiu institucional.

Volem respondre al nou paradigma en què vivim, una nova realitat social, econòmica i cultural, de la qual tots formem part, tant els joves que volem educar com els seus formadors.

Aquest Projecte es construeix al voltant de tres línies:
Línia del Lideratge d'equips
línia pedagògica
línia espiritual
 
60
alumnes implicats
4
professors col·laboradors

COMUNICACIÓ: PERDRE LA POR A PARLAR EN PÚBLIC
QUÈ HEM FET?

El projecte persegueix:
• Potenciar la comunicació en els alumnes perquè perdin la por a parlar en públic, desenvolupant la competència lingüística.
• Conèixer-se entre ells. Desenvolupar la seva autoestima, empatia i conèixer-se millor personalment.
Crear bons equips de treball utilitzant moltes dinàmiques de grups per provocar en els alumnes tant l'adquisició de coneixements i habilitats, com un canvi d'actituds i comportaments, des de les vivències i experiències fetes a classe.

COM HO HEM FET?

Quins són els fils conductors?
• Podem superar la por a parlar en públic?
• Què ens aporta millorar les nostres habilitats en comunicació oral?
• Com podem avaluar els nostres aprenentatges?
Què volem que aprenguin?
• Identificar les seves barreres internes i discursos defensius.
• Identificar barreres personals i de l'entorn en el procés comunicatiu.
• Treballar en equip sabent que es tracta de combinar i sincronitzar rols i intel·ligències diverses.

Què volem que entrenin?
• Identifica barreres personals en la comunicació oral i estableix estratègies de millora
• Identifica els seus èxits en l'aprenentatge, millorant la seva autoestima
• Afronta les situacions de comunicació sense por al rebuig, a la crítica o al fracàs
• Aporta les seves habilitats i assumeix les tasques del seu rol en el treball grupal

QUINES ACTIVITATS S'HAN DUT A TERME?

• Dinàmiques de comunicació
• Dinàmiques de percepció
• Feed-Back
• Explicació teòrica del currículum
• Aprendre a parlar en públic
• Entrevista de selecció de personal
COM S'HA AVALUAT L'APRENENTATGE?

• Rúbriques
• Taules de registre de grup
• Coavaluació del treball en grup
• Fitxes d'autoavaluació
• Exàmens escrits
• Exàmens tipus test
COM dibuixem EL FUTUR?

• Es donarà espai a la programació per a incloure aquests projectes per facilitar la seva realització i la compaginació d'agendes.
• Apuntar-se a programes com "Debat i aprèn" per fomentar les habilitats de comunicació i portar aquest tipus de projectes al propi centre.
• Fomentar que en tots els cursos els alumnes sàpiguen presentar de forma eficaç els seus treballs.