Misionesras Cruzadas de la Iglesia

2013-2014 / Andalusia / Entorn / Humanitats / Matemàtiques / Secundària i batxillerat

0

QUI SOM?

El Col·legi Missioneres Croades de l'Església està ubicat a Palma-Palmilla, un barri d'exclusió social de Màlaga. La dura realitat que viu la nostra escola i el seu entorn, és tema diari de reflexió per part de la comunitat educativa. Tot i les dificultats, encara no tenint les eines necessàries i fins i tot sense obtenir grans resultats, ens sentim animats i estem convençuts que amb el nostre treball constant i millora contínua, podrem ajudar a transformar la situació de la nostra escola i el nostre barri. La nostra missió és desenvolupar un projecte educatiu fonamentat en la millora contínua del desenvolupament docent, en l'acompanyament personal als alumnes i la proximitat a les seves famílies.
IconCruzadas de l'església 1.022,06 KB
descarregar panell
 
50
alumnes implicats
3
professors col·laboradors

DISSENYANT ESPAIS
QUÈ HEM FET?

Dissenyar espais i elements a l'aula (i fora d'ella) que permetin una millor qualitat educativa. Creant ambients que fomentin la lectura, organització de l'espai i una major motivació per aprendre. Cada tasca suposa un repte que genera alternatives de pensament.
Davant la desestructuració familiar i vital de molts alumnes, ajudar-los ordenar i seqüenciar espais, pensaments, idees, materials, .... és una eina per descobrir la necessitat d'ordenar la pròpia vida.
Amb aquest projecte es pretén una aprenentatge en un àmbit de diversió i interès, fomentar el treball cooperatiu i la pertinença al grup, generant expectatives d'èxit amb generació i disseny d'elements que millorin el seu aprenentatge. Fomentant la llibertat creativa dels alumnes en les propostes.
COM HO HEM FET?

Quins són els fils conductors?
- Per què és important ordenar?
- Com podem dissenyar la nostra classe?
- Com aprendre a llegir ensenyant a llegir?
Què volem que aprenguin?

Manejar amb soltesa i en context real les unitats de mesura:
o Unidimensional: longitud
o Bidimensional: àrees
o Tridimensional: Volums

Millorar la lectura comprensiva

Què volem que entrenin?
• És responsable en la realització de les tasques
• Mostra esperit de superació
• Genera implicació en els membres del grup
• Mostra energia i entusiasme afrontant i desenvolupant les propostes didàctiques
• Utilitza coneixements previs per anticipar solucions
• Estableix jerarquia de prioritats
• Realitza una anàlisi de context intern
• Identifica els processos necessaris per al desenvolupament d'una activitat

QUINES ACTIVITATS S'HAN DUT A TERME?

creuades
Atenent al cicle de Kolb:
EXPERIÈNCIA. Veure dissenys d'espais
Activitat 1.Visionado de diversos exemples:
- http://disenosocial.org/
- https://www.facebook.com/disenosocial
- www.think1.tv
OBSERVACIÓ-REFLEXIÓ
- Activitat 1. Veig - Penso - Em pregunto
Sent conscients de les limitacions del nostre centre i entorn, despertem l'enginy "generant un disseny social i ecològic de l'aula"
- Activitat 2. Dissenyem els espais que volem canviar, generem idees per desenvolupar a l'aula:
a. Catifa Màgica. Foment de la lectura
b. Armari-Còmic. Ordenar la prestatgeria per ordenar l'aprenentatge
c. Prestatgeries Patinadores. Foment de la lectura
d. Taules cooperatives. aprenentatge cooperatiu
e. Nadal amb volum. Les matemàtiques i l'estètica.
f. Llegir sobre rodes. Foment de la lectura, racons a l'aula, matemàtiques. CONCEPTUALITZACIÓ
- Activitat 1. Continguts Matemàtics
Dissenyar els continguts curriculars vistos en cursos passats necessaris per afrontar el disseny dels elements i espais.
a. Unitats de mesura
b. Canvi d'unitats
c. Àrees de figures planes: rectangle, cercle, ...
d. Volums: esfera, semiesfera, ...
APLICACIÓ. Mans a l'obra
- Activitat 1. Armari-Còmic
- Activitat 2. Catifa màgica
- Activitat 3. Nadal amb volum
- Activitat 4. Prestatgeries patinadores.
- Activitat 5. Llegir sobre rodes
S'han introduït estratègies metodològiques per millorar la comprensió i entrenar processos de pensament: mapes mentals i destreses de pensament

COM S'HA AVALUAT L'APRENENTATGE?

S'han emprat diverses eines per avaluar l'aprenentatge dels alumnes
- Dianes: cooperatiu
- Ús dels espais i elements creats.
- Nombre d'alumnes del curs del treball cooperatiu
- Reflexió sobre el treball grupal
COM dibuixem EL FUTUR?

1. Estendre aquesta forma de treball a altres cursos.
2. Elaborar un projecte educatiu centrat en la metodologia de treball per PBL.
3. Seguir elaborant PBL perquè suposi un percentatge del 70% de l'activitat de l'aula.