Pere Graüll

2013-2014 / Arts / Comunitat Valenciana / Contes / Humanitats / Llengües / Teatre / Tot el Centre

0

QUI SOM?

El CEIP. Graüll és 1 escola valenciana, aconfessional, respectuosa amb Totes els Creences, participativa, democràtica, arrelada al medi natural i cultural, compensadora de desigualtats i educadora. Que defensa i PROMOU els llibertats individuals i col·lectives. Compromesa amb el Procés de normalització lingüística i cultural del poble valencià.
És una escola que educa per a la vida, activa, comprensiva i integradora, coeducativa que ensenya i prepara a els alumnes en la interculturalitat, el plurilingüisme i els Noves Tecnologies.

IconGraull 985.80 KB
descarregar panell
 
383
alumnes implicats
20
professors col·laboradors

L'PENSAMENT A L'expresió
QUÈ HEM FET?

L'apadrinament lector és 1 activitat que consisteix a establir 1 compromís de Col·laboració i ajuda a ambdues parts; padrins que seran a els majors del Centre i fillols que seran a els més menuts. Tanmateix, és un Treball cooperatiu i d'emprenedoria que te com Objectiu fomentar l'Hàbit il 'Aprenentatge de la lectura i Millorar el Procés lector, assumint responsabilitats i planificant i Gestionant projectes.
COM HO HEM FET?

Quins són els fils conductors?
Graüll
Què volem que aprenguin?

1.-Millorar la competència lectora, escriptora i oral dels alumnes.
2.-Educar en la Responsabilitat i el compromís.
3.-Gaudir de la lectura Treballant Diferents Estratègies.
4.-Fomentar la convivència i la cooperació entre a els cicles.
5.-Ser creatius a l'hora d'dur a Terme el projecte.
6.-Promoure la iniciativa personal.
7.-Ampliar a els espais de comunicació oral i escrita entre a els xiquets / tes en la llengua vehicular de l'escola.
8.-Participar de manera activa i emprenedora a la dinàmica de l'escola.

Què volem que entrenin?
• Confia amb els seues propies aptituds i Habilitats
• Demostració Autorización són a els Seus Sentiments i emocions.
• És Capac d'autoavaluar-se.
• Observa possibilitats de Millora
• Supera Xicotets Obstacles que és puguen plantejar.
• Cerca recursos que necessita per a realitzar el Treball.
• Davant la demanda de l'entorn és Capac de prendre la iniciativa i decidir
• S'expressa de manera clara i estructurada.

QUINES ACTIVITATS S'HAN DUT A TERME?

Apadrinament: Padrins, fillols i tutors, dediquin una Sessió de Treball per a preparar els activitats. Durant la Realització de les mateixes, a els mestres observin su desarrollo i donin 1 cop de mà si fa falta.
1ª session: Què és l'apadrinament. Quines normes bàsiques s'hauran de seguir ... És llegeixen a els noms de les Parelles i és fotografien junts. Omplen el contracte i consignen el compromís.
Resta de sessions: el gran acompanya el petit i llegeixen Diferents tipo de textos: poemes, contes, textos de creació pròpia, revistes, etc.
Padrins i fillols tinença su espai de lectura i fan Diverses activitats:

Altres activitats:
1-Animació lectora.
2-ANALITZAR l'experiència de l'animació.
3-Escollir un conte, poema ...
4-Preparar oralització-dramatització.
5-Elaboració titelles, puzles, jocs ...
6-Comptar el contingut.
7-Cambiar el final del conte, canviar a els Personatges, redactar-sa un Altre.
8-Representar un conte o rondalla.
9-Elaboració de murals i materials.

COM S'HA AVALUAT L'APRENENTATGE?

DIANES D'OBSERVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ INDIVIDUAL I Lideratge
RUBRICAS PER A avaluar l'AUTONOMIA PERSONAL
RUBRICAS PER A avaluar la CAPACITAT D'INNOVACIÓ
COM dibuixem EL FUTUR?

Entre els Propostes de Millora caldria incloure:
Avaluar la taverna dels padrins formant part dels ítem de llengua.
Major adaptació dels materials i a els padrins en aquells fillols que presentin Dificultats.
Aplicació de les fitxes d'observació per part dels padrins.