Platero Green School

2016 - 2017 | Màlaga | Primària | ESO | Matemàtiques | Llengües | Organització viatge

0

TÍTOL DEL PROJECTE

Agencias de viaje

LOCALITAT

El Palo - Málaga

NIVELLS IMPLICATS

6ºA (24 nens/es) i 6ºB (26 nens/es), fent partícips als companys/es de 3º ESO A (27 nens/es) i 3º ESO B (27 nens/es). Hem participat un total de 5 professors/as de Primària i 2 de Secundària. Implicació de les famílies.

DESCRIPCIÓ

És un projecte multidisciplinari que abarca la majoria de les disciplines. A través de la creació “d'agències de viatge” l'alumnat ha organitzat, amb un pressupost màxim de 600 €, diferents alternatives al viatge d'estudis del seu companys de Secundària. Durant el procés hem organitzat tallers en cooperatives per a la creació de productes de reciclatge i poder obtenir, amb la venda dels mateixos, fons per al pressupost del viatge. D'aquesta forma, hem fet partícip a l'alumnat de 3º ESO en el seu propi viatge, ja que comencen a organitzar-lo un any abans.

Objectius d'aprenentatge

- Aprendre a afrontar dificultats i buscar solucions innovadores i creatives.
- Treballar de forma coordinada aportant al grup habilitats i destreses personals que reverteixin en el treball final.
- Desenvolupar rols d'emprenedoria que els permetin valorar l'esforç i el treball dels adults.
- Adquirir coneixements del món empresarial aplicant coneixements treballats en classe en diferents matèries com a matemàtiques, llengua, anglès, ciències socials i naturals, etc.
- Celebrar l'èxit merescut pel seu treball.
- Gaudir amb experiències de petites vendes o negocis a l'aula (mercats, tendes…).

Valoració del projecte

Considerem que el projecte ha enriquit molt a l'alumnat gràcies al treball cooperatiu. La investigació i cerca d'informació, de forma autònoma, utilitzant els recursos TIC per comparar, contrastar i aprendre, en cadascuna de les tasques, ha enriquit el procés d'ensenyament aprenentatge de qualsevol de les àrees implicades.

Com a proposta de millora suggerim no allargar tant en el temps el projecte i anar fent que els períodes siguin més curts i evidents. De vegades ha costat donar sentit i visió a llarg termini. L'alumnat pensa aquí i ara i costa fer-los veure que petits canvis d'“avui”, poden ser grans “demà”.