Puríssima de Palma

2016 - 2017 | Illes Balears | Infantil | Primària | Civisme | Pati | Espai educatiu | Relacions socials

0

TÍTOL DEL PROJECTE

Re-creo

LOCALITAT

Palma de Mallorca

NIVELLS IMPLICATS

Educació primària i el segon cicle d'Educació Infantil (350 alumnes). Tots els tutors pertanyents a aquests nivells.

DESCRIPCIÓ

Després d’una observació diària del xoc i de les relacions entre els alumnes hem dut a terme una reflexió conjunta tant dels alumnes com del professorat amb la qual hem arribat a la reflexió de la necessitat de canvi tant en l’espai físic com de la manera de relacionar-nos i jugar en el pati. Per això hem fet grups de treball i hem volgut desenvolupar el projecte d’emprenedoria.

A partir de l’activitat de xoc hem bestret les idees, iniciatives, inquietuds i propostes dels alumnes respecte al tema tractat (EL PATI) intentant potenciar l’autonomia, l’autogestió i les seves motivacions.

 Els alumnes, en grups heterogenis (edat, cursos diferents) han començat a fer les tasques programades que han triat segons les seves capacitats i motivacions i han començat a fer-les tant als patis d’educació infantil com als d’educació primària.

Objectius d'aprenentatge

- Fomentar la implicació dels alumnes

- Promoure la millora de les relacions socials

- Fomentar la creativitat

- Convertir el pati en un espai educatiu

- Promoure una millora al centre

- Educar en el civisme i el respecte

Valoració del projecte

El projecte no el donem per acabat, ja que ens hem proposat coses fins a final de curs i a més a més pretenem que l’autogestió, iniciativa i creativitat dels alumnes segueixi durant el curs vinent i els que venguin. Tot el que duim a terme està tenint bona rebuda per part dels alumnes i del professorat. Fins al moment la valoració és molt positiva. Creiem que en acabar el curs serà molt interessant  veure la valoració no només de l’alumnat (a través de les eines esmentades anteriorment) sinó també del professorat i dels pares.

Pel que fa a les propostes de millora ha estat complicat iniciar el projecte per manca de temps i coordinació. Ens hem d’acostumar a ser més flexibles en les nostres programacions.

       Més informació