Sagrat Cor de Vic

2014-2015 / Catalunya / Ciències / Humanitats / Secundària i batxillerat / Serveis

0

QUI SOM?

Sagrat Cor de Jesús de Vic
631 alumnes
P3 a 4t d'ESO

QUÈ HEM FET?

Aprendre el que la vida ENS ensenya
IconSagrat Cor de Vic 595.18 KB
descarregar Panell
52
alumnes implicats
11
professors col·laboradors

COM HO HEM FET?

S'a utilitzat els metodologies de Treball d'Aprenentatge Servei i d'Ensenyament des de l'Aprenentatge. Els projectes a els quals han participat a els alumnes han Estat:
- Banc d'aliments de la ciutat: Gran Recapte i Magatzem (Ajuntament de Vic i Creu Roja)
- Història de vida - Memòria històrica (Casal de Gent Gran Mossèn Guiteras)
- Solidariat amb Alua, Moçambic (Missió Serventes del Sagrat Cor)
- Apadrinament a educació infantil (Escola Sagrat Cor)
- Suport a la lectura a 1r de primària (Escola Sagrat Cor)
- Suport a les matemàtiques aplicades a l'entorn a 2n de primària (Escola Sagrat Cor)
- Setmana de la ciència (Escola Sagrat Cor)
Val a dir que aquests projectes estan en Funció de les necessitats de l'entorn.
Quins són els FILS CONDUCTORS?

Per Què és important el Servei comunitari?
Com m'ajuda el Treball comunitari en el Coneixement de la Realitat que m'envolta?
Què m'aporta el Treball comunitari a la meva vida?
QUÈ VOLEM ACONSEGUIR AMB AQUEST PROJECTE?

• Contribuir a educar ALS alumnes amb Responsabilitat per participar a la comunitat
• Donar a Conèixer el voluntariat
• Educar en valors i destreses que afavoreixen l'autonomia personal i una actitud crítica
• Donar a Conèixer Associacions, entitats i persones compromeses en la Millora de la societat
• Desenvolupar Habilitats relacionades amb el disseny i Realització de projectes i amb l'Treball d'equip
QUÈ TASQUES FORMEN PART D'AQUEST PROJECTE?

Les Tasques desenvolupades són a partir de la teoria rebuda per part de Tots els alumnes que és concretin a els projectes pràctics. Cada alumne / a escull segons els Seves preferències, tenint en compte Quant que és proposen a partir de les necessitats de l'entorn en cada curs. Les Tasques a portar a Terme depenen de cada Proposta:
• Banc d'aliments de la ciutat: recull i distribució d'aliments en el gran recapte. Classificació i ordenació dels aliments al magatzem de la ciutat.
• Història de vida (Memòria històrica): entrevistes i xerrades informals amb gent gran per tal d'elaborar una exposició comparativa de l'escola de l'època dels avis i la dels nois d'ESO Actualment.
• Solidaritat amb Alua, Moçambic: pensar, DISSENYAR i portar a Terme Diferents activitats per aconseguir Diners per a comprar vacunes contra la malària i llet en pols per 2 projectes endegats en AQUEST poblat.
• apadrinament a educació infantil: Acompanyament a alumnes d'ed. Infantil a Sortides a la ciutat i también a Montserrat.
• Suport a la lectura a 1r de primària: Acompanyament a la lectura de nens amb Certes Dificultats. Es fa 1 concentració d'hores en una setmana per incrementar l'eficàcia de la lectura en nens de primària.
• Suport a les matemàtiques aplicades a l'entorn a 2n de primària: Entendre i utilitzar els matemàtiques a l'entorn proper. A partir de diferents jocs, Habilitats i observació és Resolen problemes matemàtics a l'entorn de l'escola. És fan activitats Fora de l'aula i también dins de l'aula.
• Setmana de la ciència: És dissenyen Diferents tallers per poder-les explicar i experimentar amb alumnes d'educació infantil i primària.

COM AVALUEM L'APRENENTATGE?

• Llibret de Pràctiques Alumnat
• Llibret de Pràctiques Professorat
• Rúbrica d'Avaluació
• Document de reflexió
• Qüestionari
COM dibuixem EL FUTUR?

La Valoració ha Estat Molt positiva, AIXÒ fa que AQUEST curs s'hagi repetit l'experiència en Funció de les necessitats actuals. Els alumnes ho han valorat d'excellent.
S'a de Millorar L'avaluació del projecte tot elaborant noves rúbriques I ALTRES materials d'Avaluació. AQUEST curs ja Hem obert 1 espai moodle on hi ha la teoria i els rúbriques d'Avaluació, aixi com els activitats a realitzar pèls alumnes.
serveicomunitari.blogspot.com/