Saint George's School

2015-2016 / Arts / Catalunya / Comunicació / Llengües / Matemàtiques / Primària / Productes / Serveis / TIC's

0

QUI SOM?

Saint George 's School
700 alumnes
Etapes d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
Fornells de la Selva (Girona)
QUÈ HEM FET?

GAME START
IconSaint George 's School 727.93 KB
descarregar panell
236
alumnes implicats
26
professors col·laboradors

COM HO HEM FET?

Hem proposat que els alumnes escollissin un aprenentatge realitzat i elaboraran un videojoc educatiu, com un recurs educatiu obert per als alumnes dels cursos següents.
Els alumnes s'han introduït en la programació i s'ha treballat en equip, desenvolupant les diferents fases del projecte d'emprenedoria i avaluant conjuntament.
S'ha partit del procés metacognitiu dels alumnes i de la programació en Scratch per elaborar el videojoc.
Els alumnes han generat unes instruccions d'utilització dels videojocs i han presentat de diferents maneres les seves creacions.
Quins són els FILS CONDUCTORS?

Com podem aprendre jugant?
Què utilització podem donar-li als recursos tecnològics per consolidar continguts curriculars?
Com el treball en equip permet elaborar productes impossibles de realitzar de forma individual?

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR AMB AQUEST PROJECTE?

Entendre l'emprenedoria com un camí per donar respostes innovadores a situacions concretes.
Estimular el desenvolupament de competències emprenedores.
Millorar el treball en equip.
Introduir els alumnes en la programació.
Estimular el procés metacognitiu i l'autoavaluació.
Elaborar un projecte transversal on totes les àrees d'aprenentatge facin la seva contribució de forma holística.
Millorar les seves competències bàsiques especialment de les àrees lingüístiques i matemàtiques.

QUÈ TASQUES FORMEN PART D'AQUEST PROJECTE?

Introduir-se en la programació amb el programa Scratch Junior i Scratch. Entendre el procés, els elements bàsics de la programació i aplicar-los per a l'elaboració d'un videojoc educatiu.
Analitzar els continguts treballats fins al moment, tenint en compte les diferents àrees d'aprenentatge, per establir el tema del videojoc.
Dissenyar un joc (personatges, fil conductor, escenaris, estructura, execució, etc.) a partir de coneixements i competències transversals.
Transmetre el videojoc de forma oral i escrita. Presentar-lo als altres equips i cursos, elaborar les instruccions del joc i penjar a la xarxa com un recurs educatiu obert.

COM AVALUEM L'APRENENTATGE?

Rúbriques (adequades a les edats dels nens / es).
Dianes d'avaluació per als alumnes de tercer a sisè de primària.
Diaris de reflexió (complementaris a les altres eines d'avaluació).

COM dibuixem EL FUTUR?

Fem una valoració positiva del desenvolupament del projecte. Els alumnes han millorat en competències d'autonomia personal (gestionar de forma més eficaç la feina i el temps), de presa de decisions grupals, de creativitat i innovació i en actuacions que requereixen de responsabilitat social i sentit crític.
La relació explícita entre la tecnologia, el joc i l'entorn tecnològic ha ofert als alumnes una oportunitat excel·lent per aplicar i generalitzar de forma natural continguts curriculars.
Quant a l'equip docent, que el projecte fos transversal ens ha permès coordinar-nos i treballar conjuntament en equip compartint bones pràctiques.
Com a propostes de millora, pensem que cal que si implantem aquest projecte en el pròxim curs, haurem de partir dels coneixements i competències ja adquirides, i plantejar el projecte tenint en compte els objectius aconseguits pels alumnes durant aquest curs.