Sant Vicent de Paül Ksameu

2013-2014 / Catalunya / Entorn / Humanitats / Secundària i batxillerat / Solidaritat / TIC's

QUI SOM?

Projecte d'acompanyament personal i acadèmic a joves en risc d'exclusió social. La nostra tasca consisteix a anar fent vida els principis descrit en el Projecte: acollida i ajuda. Acollida que volem es tradueixi en un tarannà familiar, fent que els i les adolescents es trobin com a casa. La nostra intenció és treballar perquè la relació entre ells i les persones que els atenen sigui una via d'integració en la llengua i cultura de l'entorn. L'ajuda s'encamina a qualsevol àmbit on intuïm que el col·lectiu necessita: reforç escolar, tallers, activitats lúdiques, acompanyament individual mitjançant un projecte de tutories.

20
alumnes implicats
3
professors col·laboradors

Descobreix la ciutat juvenil a QR
QUÈ HEM FET?

Descobrir i conèixer entitats, llocs i serveis per a joves de la ciutat de Figueres de manera que altres / as joves de la ciutat puguin gaudir d'una manera senzilla tota l'oferta sociocultural que tenen.
COM HO HEM FET?

Quins són els fils conductors?
Quines possibilitats ofereix el nostre entorn?
Quines necessitats ciutadanes hi ha a les nostres contrades?
Què podem aportar per solucionar-les?
Què volem que aprenguin?
Descobrir l'entorn on viuen
Conèixer llocs, entitats i serveis juvenils de la ciutat
Crear un projecte d'acció social
Fer servir les noves tecnologies amb una finalitat social

Què volem que entrenin?
Promou i dirigeix el treball en equip
Generar canvi i obre perspectives
Planifica i realitzar projectes.
Actua amb responsabilitat social
Potència la motivació d'aconseguir reptes i esperit de superació

QUINES ACTIVITATS S'HAN DUT A TERME?

• reflexió, observació i entrevistes.
• brainstorming
• Mapa mental per desenvolupar la seva idea
• contacte amb l'ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per facilitar l'accés i la informació a les i els participants del projecte
COM S'HA AVALUAT L'APRENENTATGE?

o Dianes
o Observació
o Rúbriques
COM dibuixem EL FUTUR?

Considerem important continuar en la línia de creació de projectes en emprenedoria social i implicar el jovent a una ciutadania activa.