Santa Isabel de Hungría - Las Palmas

2015-2016 / Arts / Canarias / Diversos nivells del Centre / Entorn / Humanitats / Socials

0

QUI SOM?

• Centre concertat Santa Isabel d'Hongria, situat al barri d'Escaleritas a la ciutat de Las Palmas de Gran Canària.
• Comptem amb 440 alumnes. Els nivells van des de 1r d'ESO a 2n de BCH. Línia 2 en ESO i línia 3 en BCH.
QUÈ HEM FET?

¡AQUÍ SÍ HI HA QUI VIVA!


85
alumnes implicats
10
professors col·laboradors

COM HO HEM FET?

En el projecte els alumnes han conegut en profunditat el barri d'Escaleritas, on es troba ubicat el centre. Per això, han investigat sobre diferents aspectes: els carrers del barri, comerços, artistes del barri, llocs emblemàtics, infraestructures i sobre la història del barri.
Tot allò après ho han mostrat en una exposició oberta a tot el barri.
Quins són els FILS CONDUCTORS?

1. Com puc conèixer el barri en el qual està el meu centre?
2. Quines coses o persones interessants puc conèixer del barri?
3. Per què és important el treball en equip?
QUÈ VOLEM ACONSEGUIR AMB AQUEST PROJECTE?

• Contribuir a educar els alumnes amb responsabilitat per participar en la comunitat.
• Educar en valors i destreses que afavoreixen l'autonomia personal i una actitud crítica.
• Donar a conèixer costums d'antany, comerços i persones rellevants de l'entorn.
• Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d'equip.
• Generar estratègies d'aprenentatge en diferents contextos.
• Conscienciar sobre el compromís individual i grupal en el procés creatiu.
• Aprofundir i conèixer aspectes concrets de l'entorn immediat.
QUÈ TASQUES FORMEN PART D'AQUEST PROJECTE?

• Visites al barri.
• Entrevistes i enquestes a persones del barri.
• Elaboració de maquetes, tríptics, murals i d'un mapa dels comerços del barri amb panells -site web
• Conèixer els carrers més emblemàtics del barri.
• Exposició final del projecte al barri i a la comunitat educativa, mitjançant diversos estands. A l'exposició l'alumnat s'encarregarà d'explicar als convidats el treball realitzat durant el projecte.

COM AVALUEM L'APRENENTATGE?

• Diana
• Escala d'observació
• Rúbriques
• Autoavaluació
• Co-avaluació

COM dibuixem EL FUTUR?

L'alumnat i el professorat s'ha implicat en el projecte amb entusiasme. Els que millor coneixen el barri mostren els seus sabers amb orgull, contagiant a la resta les ganes de saber, conèixer i participar.

Com a proposta de millora, considerem continuar amb altres projectes en propers cursos escolars, aprenent dels errors i dels encerts.