Universitat de Vic

2014-2015 / Catalunya / Productes / Serveis

QUI SOMS?

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya és una universitat de naturalesa pública i de gestió privada.

QUÈ HEM FET?

TFG INNOVA
quehemos
IconUniversitat de Vic 626.78 KB
Descargar Panel

COM HO HEM FET? 

Inicialment, mitjançant un acord de govern (Junta de Rectorat/Consell de Direcció de la Universitat) a data (XX / XX / XX) es va aprovar el projecte. A continuació, a la Comissió d’Innovació Docent es va constituir un grup de treball i comitè de seguiment per desenvolupar el projecte amb les diferents parts implicades.
Estructuralment, vam crear un equip tècnic de treball. El perfil del professorat que forma part del TFG Innova són les persones representants o delegades d’innovació al seu centre o bé formen part del Consell de Direcció d’aquests.

Actualment, amb els diferents representants de les facultats s’està acabant d’elaborar una normativa que reguli el TFG Innova i que serà posteriorment aprovada per la Comissió Acadèmica per tal formi part acadèmica dels graus de la UVic-UCC. Així mateix, aquest marc normatiu ens permetrà compartir significats de manera ordenada i coherent.

QUINS SÓN ELS FILS CONDUCTORS? 

• Com puc fer servir el que sé per crear un projecte emprenedor?
• Què puc aportar de nou, de diferent, a la societat, amb el meu treball?
• Què m’aporta a mi la competència emprenedora?
• Puc crear el meu lloc de treball amb el que aprendré?

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR AMB AQUEST PROJECTE? 

• Aplicar el pensament creatiu en la generació d’una idea de negoci.
• Identificar en el context l’existència o no del mateix o similar producte/servei.
• Verificar que el producte/servei a desenvolupar resol una necessitat real de l’entorn.
• Passar d’una idea a un projecte emprenedor mitjançant un pla de negoci.
• Dotar de contingut les diferents parts d’un pla de negoci.
• Connectar el pla de negoci elaborat a una o diverses necessitats de l’entorn.
• Resoldre conflictes fruit del treball en equip.

QUINES TASQUES FORMEN PART D'AQUEST PROJECTE? 

Tasca 1: Autoconeixement del perfil emprenedor
– Complimentar el test de competències emprenedores
– DAFO Personal, Missió i Visió
– Pla d’accions

Tasca 2: Creativitat i innovació pel desenvolupament d’una idea de negoci

– Practicar les tècniques de creativitat: pluja d’idees, brainwritting, tècnica de l’empatia, tècnica de la paraula a l’atzar i tècnica de la caixa de les idees
– CANVAS de l’idea de negoci

Tasca 3: El pla de negoci

– Estratègies de treball en equip entre professionals
– Elaboració del pla de negoci
– Elaboració de l’elevator pitch

COM AVALUEM L'APRENENTATGE? 

Autoconeixement del perfil emprenedor
– Entrevista grupal
– Qüestionari d’autoavaluació de la idea de negoci
– Rúbrica d’avaluació
– Coavaluació del projecte a través de la rúbrica
– Heteroavaluació de la presentació del projecte (escala)

COM DIBUIXEM EL FUTUR? 

Considerem que l’elaboració d’aquest projecte dins del marc de l’ensenyament superior ens ha aportat molt de positiu. En primer lloc, pel seu caràcter innovador dins dels graus que impartim a la nostra universitat i per extensió, als que s’imparteixen al conjunt de les universitats. Cal dir que al llarg de tot el procés ens ha acompanyat la mirada formativa i didàctica centrada en tot moment en l’estudiant.
No hi ha dubte que a través de la seva planificació i concreció hem pogut donar forma a un interessant i singular projecte d’emprenedoria universitària. Al mateix temps, considerem que tot plegat ens ha permès, ja de cara al futur, dotar d’una estructura acadèmica i normativa una modalitat de Treball de Final de Grau (TFG) perfectament integrada dins dels seus plantejament generals com a universitat i que permetrà als i les estudiants que s’hi vulguin acollir entrar en el món de l’emprenedoria des de la mateixa universitat i en el marc de la seva formació inicial.