Jornada Com s'Educa el Talent Emprenedor

La FPdGi organitza, des del 2012, la Jornada «Com s’Educa El Talent Emprenedor», un espai idoni de reflexió profunda sobre el lloc que l'educació emprenedora té en un nou model d'aprenentatge intel·ligent.

En aquest sentit, any rere any, compta amb la participació de més de 700 docents, equips directius i líders d'educació de tot l’Estat que contribueixen, amb els seus projectes, a la creació de les més de 250 experiències d'educació emprenedora que aplega el programa.

Aquesta jornada que permet conèixer les tendències mundials en emprenedoria educativa, reunir els líders espanyols en la matèria i promoure la construcció d’una xarxa d’educadors i centres compromesos amb l’emprenedoria i el canvi educatiu, persegueix un únic objectiu: convertir-se en un referent europeu en matèria d'educació emprenedora.