Una pedagogia àgil per a un món en canvi constant

«El quadern proposa estratègies, jocs, indicacions i dibuixos que us ajudin a connectar amb els alumnes.»
Carmen Pellicer i Maria Batet, autores del quadern


Carmen Pellicer

Dels animals ens en separa el fet que els humans som l’única espècie que ha de ser educada per sobreviure.

Els mestres tenim poc temps per pensar en el futur. Eduquem els nens per sobreviure fins a la classe següent.

En canvi, hem de motivar els alumnes perquè siguin creatius, autònoms, emprenedors. Cal que provoquem oportunitats perquè prenguin decisions, perquè resolguin problemes reals, que els permetin ser protagonistes.

El món actual va molt de pressa i necessitem agilitat en la docència. Hem creat un manual amb principis que ajuden el professor a generar intensitat, compromís, en un temps curt i amb molta rapidesa. Pedagogies àgils per a l’emprenedoria.

Programar, per a un professor, no és un acte de burocràcia; és un acte d’imaginació, d’anticipar el que passarà.

Maria Batet

En el quadern hi ha eines que hem intentat prototipar, que venen del mon de l’empresa però que son aplicables a l’educació. Son eines per a fer classes àgils, engrescadores i aconseguir que els alumnes entenguin i aprenguin.

També eines que ajudin els nostres alumnes a organitzar-se. Kanban és una eina que va utilitzar Toyota per millorar els seus processos. Hem intentat adoptar aquesta metodologia a l’entorn aula. En el kanban hi ha les tasques, les que estan per fer, les que s’estan fent i les que ja estan finalitzades. Tots compartim el coneixement, cadascú sap el que li toca fer. Això permet que els grups d’alumnes siguin més autònoms i tinguin més capacitat d’autocontrol. A la P de Pàrquing hi ha aquelles idees que a dia d’avui no podem fer, però que ens guardem. I la casella R, de Retrospectiva, ens permet anar analitzant si aquestes tasques es van complint tal com havíem previst, és l’avaluació.