Banda musical del CEIP Andalucía, A.M.A Fuengirola

ASOCIACIÓN MUSICAL ANDALUCÍA (AMA)


L'Asociación Musical Andalucía de Fuengirola és una entitat associativa de caràcter civil i cultural, sense ànim de lucre, creada l'any 2012. Va néixer com un projecte musical fruit del lideratge directiu i del consell escolar del CEIP Andalucía, i amb el ferm objectiu d'oferir-se a tota la comunitat. L'associació, per la seva especial naturalesa i vinculació amb el centre educatiu, és també Entitat Col·laboradora de l'Ensenyament.

L'AMA és nexe d'unió entre la seva agrupació musical i totes les persones i institucions amants de la música, sense altre propòsit que la difusió de l'apassionant món de la cultura musical. L'associació està oberta a persones de diferents edats amb un interès comú per la música: una singularitat afegida que l'enriqueix, convertint-la en un model de relació entre generacions.

La banda de l'associació s'ha convertit en una institució de referència a la Costa del Sol, havent ofert, des dels seus inicis, més de quaranta concerts, la majoria de caràcter benèfic a favor d'entitats socials de la seva àrea.

La finalitat d'aquesta associació, segons els seus propis estatuts, és l'estímul cultural a través de la música des de la primera infantesa. Té caràcter cívic i educatiu, de promoció dels valors constitucionals i els drets humans, de protecció de la infància així com de foment de la igualtat d'oportunitats i de la tolerància. A més, contribueix a l'impuls de l'economia i del voluntariat social i a l'atenció de les persones en risc d'exclusió per raons físiques, socials, econòmiques, culturals o altres de naturalesa similar.