Informació, resolució i inscripcions

Informació d'interès:

  1. Les Expedicions Pedagògiques reuniran un màxim de trenta docents procedents de diferents comunitats autònomes, a excepció dels pertanyents a la Comunitat del País Basc.
  2. Les places s’atorgaran seguint els criteris que regeixen el programa «Educar el talent emprenedor» de la Fundació Princesa de Girona, i respectant a la vegada l’ordre d’arribada de les sol·licituds i l’equilibri de territorialitat.
  3. La FPdGi contactarà personalment amb els candidats seleccionats a través dels canals facilitats en el formulari d’inscripció. Si un dels seleccionats, finalment, renunciés a participar en l’Expedició, es contactarà amb el candidat següent de la llista en el rigorós ordre establert segons les condicions anteriorment descrites.
  4. La Fundació Princesa de Girona cobrirà les despeses relatives a l’allotjament, els dinars del dimarts 10 i el dijous 12 i els sopars del dilluns 9 i el dimecres 11 d'abril de tots i cadascun dels participants.
  5. Són a càrrec de cada un dels assistents el desplaçament des de la seva ciutat de procedència fins al punt de trobada (Hotel Barceló Occidental Bilbao), el dinar del dimecres 11 i el sopar del dimarts 10 i el retorn a la seva ciutat.

Inscripcions:
Les inscripcions ja estan obertes i es tancaran el dia 12 de març a les 18.00h. La inscripció s'ha de fer a través d'aquest formulari:

INSCRIU-TE!

Resolució:
La resolució dels admesos es comunicará el dia 14 de març.