Informació, resolució i inscripcions

Informació d'interès:

  1. Les Expedicions Pedagògiques reuniran un màxim de trenta docents procedents de diferents comunitats autònomes, a excepció dels pertanyents a la Comunitat Valenciana.
  2. Les places s’atorgaran seguint els criteris que regeixen el programa «Expedicions Pedagògiques» de la Fundació Princesa de Girona, i respectant a la vegada l’ordre d’arribada de les sol·licituds, diversitat d’etapes educatives en les que exerceixen els docents participants i l’equilibri de territorialitat.
  3. La FPdGi contactarà personalment amb els candidats seleccionats a través dels canals facilitats en el formulari d’inscripció. Si un dels seleccionats, finalment, renunciés a participar a l’Expedició o no donés resposta a la confirmació de plaça en el plaç marcat, es contactarà amb el candidat següent de la llista en el rigorós ordre establert segons les condicions anteriorment descrites.
  4. La Fundació Princesa de Girona cobrirà les despeses relatives a l’allotjament i esmorzar, els dinars dels dies  10, 11, 12 i el sopar del dijous 13 de febrer de tots i cadascun dels participants.
  5. Són a càrrec de cada un dels assistents el desplaçament des de la seva ciutat de procedència fins al punt de trobada (Hotel Barceló València), el sopar dels dies 10,11,12 i el dinar del dijous 13 de febrer i el retorn a la seva ciutat.

Resolució:

La resolució dels admesos es comunicará el dia 11 de desembre 2019

Tancament d'inscripció:

Els docents seleccionats per a participar a les Expedicions Pedagògiques de València podran confirmar la plaça abans del 18 de desembre 2019 a les 23.00hrs. En cas de no confirmar.la dins d’aquest període es contactarà amb el candidat següent de la llista en el rigorós ordre establert segons les condicions anteriorment descrites.

Inscripcions tancades