Informació, resolució i inscripcions

Informació d'interès:

  1. Les Expedicions Pedagògiques reuniran un màxim de trenta docents procedents de diferents comunitats autònomes, a excepció dels pertanyents a la Comunitat de Galícia.Les Expedicions Pedagògiques reuniran un màxim de trenta docents procedents de diferents comunitats autònomes, a excepció dels pertanyents a la Comunitat de Galícia.
  2. Les places s’atorgaran seguint els criteris que regeixen el programa «Educar el talent emprenedor» de la Fundació Princesa de Girona, i respectant a la vegada l’ordre d’arribada de les sol·licituds i l’equilibri de territorialitat.
  3. La FPdGi contactarà personalment amb els candidats seleccionats a través dels canals facilitats en el formulari d’inscripció. Si un dels seleccionats, finalment, renunciés a participar en l’Expedició, es contactarà amb el candidat següent de la llista en el rigorós ordre establert segons les condicions anteriorment descrites.
  4. La Fundació Princesa de Girona cobrirà les despeses relatives a l’allotjament i esmorzar, els dinars dels dies  25, 26 i 27 de març i el sopar del dijous 28 març de tots i cadascun dels participants.
  5. Són a càrrec de cada un dels assistents el desplaçament des de la seva ciutat de procedència fins al punt de trobada (Hotel Tryp Santiago), el sopar dels dies 25,26,27 i el dinar del dijous 28 de març i el retorn a la seva ciutat.

Resolució:

La resolució dels admesos es comunicará el dia 19 de febrer.