Informació, resolució i inscripcions

Informació d'interès:

  1. Les Expedicions Pedagògiques reuniran un màxim de trenta docents procedents de diferents comunitats autònomes, a excepció dels pertanyents a la Comunitat d’Andalusia.
  2. Les places s’atorgaran seguint els criteris que regeixen el programa «Educar el talent emprenedor» de la Fundació Princesa de Girona, i respectant a la vegada l’ordre d’arribada de les sol·licituds i l’equilibri de territorialitat.
  3. La FPdGi contactarà personalment amb els candidats seleccionats a través dels canals facilitats en el formulari d’inscripció. Si un dels seleccionats, finalment, renunciés a participar en l’Expedició, es contactarà amb el candidat següent de la llista en el rigorós ordre establert segons les condicions anteriorment descrites.
  4. La Fundació Princesa de Girona cobrirà les despeses relatives a l’allotjament, els dinars i el sopar del dimecres 22 de novembre de tots i cadascun dels participants.
  5. Són a càrrec de cada un dels assistents el desplaçament des de la seva ciutat de procedència fins al punt de trobada (Hotel Meliá Sevilla), els sopars de la resta de dies (dilluns 20 i dimarts 21 de novembre) i el retorn a la seva ciutat.

Inscripcions:
Les inscripcions ja estan obertes i es tancaran el dia 5 de novembre o fins omplir les places existents:

INSCRIU-TE!

Resolució:
El 7 de novembre es contactarà amb els candidats seleccionats a través dels canals facilitats en el formulari d'inscripció.