Sobre nosaltres

FUNDACIÓ PRINCESA DE GIRONA

La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) és una fundació privada, que aspira a ser un referent en l’àmbit estatal en el suport als joves en el seu desenvolupament professional i personal, posant un interès especial en la detecció de joves amb talent que serveixin de referents contemporanis a altres joves (Premis FPdGi), la innovació educativa en la formació de formadors (Educar el Talent Emprenedor) i el llançament de programes per a la millora de l'ocupabilitat (Programa Rescatadors de Talent).

Guiada per aquest convenciment, la FPdGi impulsa, des del 2012, el programa Educar el talent emprenedor, que té com a repte principal introduir la competència d’aprendre a emprendre en la pràctica ordinària dels docents. El nostre propòsit és oferir-los formació, acompanyament i espais de trobada per aprendre, compartir, celebrar i dissenyar el millor futur possible per a les nostres institucions educatives.

 

FUNDACIÓ TRILEMA

La Fundació Princesa de Girona compta amb el partner científic Fundació Trilema, que és l’entitat gestora del programa Educar el Talent Emprenedor des de l’Escola.
La Fundació Trilema, dirigida per Carmen Pellicer, té una llarga trajectòria en el món de l’educació, vinculada a la recerca, la formació permanent, la innovació i la gestió del canvi de centres educatius.