Sobre nosaltres

La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) és una fundació privada, que aspira a ser un referent a nivell estatal en el suport als joves en el seu desenvolupament professional i personal, posant un interès especial en la detecció de joves amb talent que serveixin de referents contemporanis a altres joves, innovació educativa en la formació de formadors per al seu desenvolupament professional i el llançament de programes per a la millora de l'ocupabilitat.
Guiada per aquest convenciment, la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) ha impulsat, durant 6 anys, el programa «Educar el talent emprenedor», que ha tingut com a repte principal introduir la competència d'aprendre a emprendre a la pràctica ordinària dels docents.


En motiu del desè aniversari de la FPdGi, estem treballant en la redefinició del nostre projecte educatiu el propòsit del qual serà contribuir a l'enfortiment de les competències professionals dels futurs mestres.

Durant el curs 2019-2020 tenim previstes dues activitats adreçades a la comunitat educativa:

- Actes de celebració del X aniversari
- IV Expedició Pedagògica a València (Febrer 2020)
- Premi Escola de l'Any