Expedicions Pedagògiques

La IV Expedició Pedagògica que se celebrarà a la Comunitat Valenciana (del 10 al 14 de febrer de 2020). Inscripcions tancades

 

CONSULTA EL PROGRAMA (inscripcions tancades)

El programa «Educar el talent emprenedor», de la Fundació Princesa de Girona, promou des del 2012 la introducció de la competència d’aprendre a emprendre en la pràctica ordinària dels docents, a través de la formació i de la implementació i avaluació de projectes curriculars en els quals l’emprenedoria sigui un factor fonamental. Amb això, la Fundació treballa en la promoció d’autèntiques escoles emprenedores perquè que els nostres nens i joves siguin capaços, en el futur, de gestionar la incertesa en un món canviant. 

El curs 2017-2018, el programa va fer un pas més i va posar en marxa les Expedicions Pedagògiques, adreçades a docents de tot Espanya, amb un doble objectiu: donar a conèixer les millors pràctiques d'emprenedoria educativa, per tal que esdevinguin una font d’inspiració per a altres centres, i fomentar la consolidació d’una xarxa espanyola de líders en innovació educativa compromesos amb la transformació del sistema. 

Els viatges pedagògics reuneixen un màxim de trenta docents procedents de diferents comunitats autònomes, a excepció dels pertanyents a la mateixa comunitat autònoma on tindrà lloc cada Expedició. Fins ara s'han realitzat tres expedicions pedagògiques. La primera a Andalusia, la segona al País Basc, la tercera a Galícia i la quarta se celebrarà a la Comunitat Valenciana (febrer 2020). En aquesta experiència es visiten alguns dels models més interessants i es presenten experiències transformadores de centres de diferents nivells educatius (educació infantil, primària i secundària).

El programa és una invitació a viure experiències en directe, conèixer nous mètodes i dialogar amb el professorat i amb els alumnes per recopilar les idees més interessants i estudiar-ne l’aplicabilitat. Així mateix, inclou tallers i espais de debat i reflexió amb agents de canvi externs al context educatiu. En definitiva, és un viatge per fer una autèntica immersió en el treball del talent emprenedor a l’aula.

 

 

 

logo.png