Quina educació volem? Quina tecnologia necessitem?

«Si ho comparem amb el futur, el món no anirà mai tan lent com avui. Val més que pugem al tren abans que aquest comenci a accelerar.»
Marc Sanz López